Medlemmer
Sett nytt passord

Kontakt Lyskultur

Lyskultur
Strandveien 55
1366 Lysaker
Tel. 67 10 28 40
Fax. 67 10 28 41
info@lyskultur.no

 

Følg Lyskultur
på Facebook

 

Aktuelt

Norsk Lyspris 2014, årets viktigste begivenhet. Søk nå!

Tiden er her for å forberede forslag til Norsk Lyspris 2014. Norsk Lyspris er viktig for å sette fokus på og synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge.

Søknadsfrist er 15. september

Les mer...

Lyskulturs administrasjon har ferie uke 29.-31.

Lyskulturs kontor er stengt uke 29-31, fra 14. juli til og med 1. august.

Ha en flott sommer!

International Year of Light er i 2015, kom med ideer!

Lyskultur deltar i komiteen for International Year of Light i Lighting-Related Organizations (L-RO). Call for Ideas er nå sendt ut. Kom med innspill og ideer til lysarrangementer i 2015.

Les mer...

Vi trenger forbilde- og pilotprosjekter

Lyskultur jobber med en prosjektdatabase som omtaler gode lysprosjekter, også med vekt på Universell Utforming og lys. Vi trenger informasjon og innspill fra våre medlemmer om prosjekter som kan være med i databasen. Prosjektene vil presentert på et nytt nettsted som utvikles.

Les mer...

Kurs i idrettsbelysning 2. september i Oslo

Lyskultur lanserer et kurs i prosjektering av idrettsbelysning. Det tar utgangspunkt i den nyutgitte utgaven av Lyskulturs publikasjon nr. 3 "Idrettsbelysning".

Kursholder blir Tore Krok Nielsen, fra Cowi, som også har skrevet publikasjonen.

Les mer og meld deg på...

LED-kurs 2014, i Oslo 26. august

Dette kurset dekker grunnleggende om LED-teknologi, fordeler og om hvordan anvende dem uten unødvendig store investeringer.

Les mer og meld deg på

Lær deg det grunnleggende om lys og belysning, gå et grunnkurs!

Ta et grunnkurs i lys og belysning

  • Lys er spennende!
  • Uten lys ingen arkitektur!
  • 80% av alle sanseinntrykk formidles med lys

Lyskultur inviterer til et kurs innen lys og belysning som tar for seg de grunnleggende temaene rundt dette spennende fagområdet. Du vil lære belysningens grunnelementer.

Tid/sted:
Oslo 9. september, fortsatt plasser igjen, meld deg på!

Beste Bacheloroppgave kåret ved lysdesignstudiet i Drammen

Oppgaven "Facade lighting and corporate identity" med studentene Silje Rosenberg og Rahbar Fanaian vant prisen for beste bacheloroppgave ved Lyskulturs kåring 5. juni.

Les mer...

Bli med i EU-projektet Enigma

EU-projektet Enigma inviterer aktører og interessenter til dialog for å utvikle fremtidige løsninger for intelligent utendørsbelysning. Stavanger kommune jobber sammen med Malmö, Bassano del Grappa, Eindhoven, og Espoo i prosjektet.

Les mer...

Hva skal til for å planlegge gode utendørsanlegg?

Denne helt nye publikasjonen 25 Belysning av veier, gater og byrom fra Lyskultur er primært tenkt som en "kokebok" for kommuner og andre som trenger veiledning i å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.

Stadig flere kommuner lager sine egne belysningsplaner for utendørsområder. Det er mange hensyn å ta når man samtidig skal kombinere et fagfelt som bare øker i kompleksitet og muligheter, med estetiske og miljømessige hensyn.

Les mer om publikasjonen og kjøp den i nettbutikken

Nytt faktaark fra Lyskultur: Faktaark F03 Dagslysfaktor

Norsk Lysteknisk Komité har tatt fram et nytt faktaark til å supplere Lyskulturs publikasjoner. Denne gangen omhandler faktaarket begrepet Dagslysfaktor, bruken og beregning av denne faktoren og forholdet til krav i Byggteknisk forskrift (TEK10).

Dette faktaarket er laget for å forklare begrepet dagslysfaktor, kravene til denne, samt hvordan dagslysfaktor kan beregnes og måles.

Faktaarket omhandler ikke de kvalitative forholdene med hensyn til dagslys i bygninger, systemer for solavskjerming eller dagslystransport.

PDF dokumentet kan lastes ned her

Kurs i nødlys/ledesystemer: Oslo, 3. september

Det nyutviklede kurset ”Nødlys/ledesystemer ” tar for seg prosessen rundt søknad, prosjektering, utførelse og bruk samt kontroll, ettersyn og vedlikehold av landbaserte ledesystemer. Disse systemene har som primæroppgave å ivareta personsikkerheten for de som oppholder seg i bygninger hvor ledesystemer er et krav eller er ønsket installert. Kurset tar spesielt for seg nye NS-EN 1838 og NS 3926.

Lyskulturs publikasjon 7 Nødlys/ledesystemer 2013 er kompendium på kurset.

Les mer og meld deg på

Workshop i Lys, farger og design, 10. september i Oslo

Målet med workshop'en er å fremme kreativiteten og vekke nysgjerrigheten for alternative belysn­ingsløsninger. Vi legger opp til en aktiv dialog mellom foredragsholdere og deltagerne. Det vil bli praktiske demonstrasjoner, illustrasjoner og visning av løsninger.

Deltagerne på workshop får et eksemplar av Yttredals flotte bok LYS - Farge, design, kommunikasjon som kurskompendium.

Les hele beskrivelsen av denne spennende workshop'en og meld deg på...

Meld deg på det nye kurset i belysning av gater, veier og byrom 16. september

Kurset er basert på den rykende ferske publikasjonen 25 Belysning av veier, gater og byrom, som blir utgitt i mai 2014. Denne publikasjonen er primært tenkt som en "kokebok" for kommuner og andre som trenger veiledning i å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.

Påmelding til kurset er her

Kurs: Riktig lys på arbeidsplassen, 17. september i Trondheim

Med bakgrunn i ny kunnskap, lysteknologi og den hurtige utviklingen av kontorarbeidsplassen, har Lyskultur gleden av å invitere til kurs. Dette omfattende og viktige fagområdet blir ofte forsømt både med bakgrunn i byggeprosesser og i forbindelse med generell kunnskap og forståelse av lysets betydning for arbeidsmiljøet. Kurset er praktisk lagt opp med teori og øvelser.

Les mer og meld deg på

Factory light festival skaper magi med lys!

Factory Light Festival er Norges største internasjonale festival for lyskunst og lysdesign. I Slemmestads spektakulære industrielle miljøer viser vi norske og internasjonale kunstprosjekter med lys som virkemiddel og hovedelement. Festivalen tilbyr både spektakulære og kontemplative visuelle kunstopplevelser, samt konserter og forestillinger for både barn og voksne.

Factory Light Festival arrangeres 12.-14. september i Slemmestad. Se www.factorylightfestival.no

Publikasjon om Idrettsbelysning er til salgs i nettbutikken

Denne nye utgaven av Lyskulturs publikasjon nr. 3 "Idrettsbelysning", er en fullstendig omskrivning i forhold til forrige utgave fra august 2000.

Publikasjonen skal gi råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk. Den gir også eksempler på hvordan man kan løse utfordringene ved gode produktvalg og riktig prosjektering.

Les mer og bestill!

Meld deg på Outdoor Lighting Seminar i Sandvika

Seminar om utendørsbelysning
Outdoor Lighting Seminar - OLS2014
Norconsultbygget, Sandvika (Vestfjorgaten 4), 9. oktober 2014.

Lyskulturs ”Vei- og gatelysforum” har for sjette år på rad gleden av å invitere til spesialisert seminar i temaer innen utendørsbelysning basert på de seneste internasjonale aktiviteter og publikasjoner.

Årets seminar vil fokusere på belysning av utendørs arbeidsplasser, park og idrettsanlegg. Med basis i Lyskulturs nye publikasjon 25 «Belysning i gater og byrom» vil man vil få innblikk i noen av de nye prosjektene for belysning av plasser i Oslo sentrum. En gjennomgang av den reviderte Europa standarden for belysning av utendørs arbeidsplasser samt en inngående gjennomgang av belysning av utendørs idrettsplasser. I tillegg vil det bli en kort gjennomgang av forandringene i den nyreviderte Håndbok 264 fra Statens Vegvesen.

Les mer og meld deg på

Les flere saker her