Medlemmer
Sett nytt passord

Kontakt Lyskultur

Lyskultur
Strandveien 55
1366 Lysaker
Tel. 67 10 28 40
Fax. 67 10 28 41
info@lyskultur.no

 

Følg Lyskultur
på Facebook

 

Aktuelt

Norsk Lyspris 2015

Søknadskjema til Norsk Lyspris 2015 er nå åpnet.

Les mer...

Levende lysdesign – Workshop i lysstyring - 10. sept. på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter) i Oslo

På dette kurset vil du lære hvordan du ved hjelp av lysstyring kan skape opplevelser ved bruk av belysning. Du vil du få se og lære hvilke muligheter som finnes, hva man bør ta hensyn til og hvordan man kan utrette mye ved hjelp av lysstyring. Det blir også avholdt en workshop, hvor du vil få utforske hvordan man kan bruke teknologi til å utfolde seg kreativt, samt hvilke prosesser man går igjennom når man utvikler et lysdesign.

“Early bird” – meld deg på før 20. juni og få 500,- i rabatt!

Les mer og meld deg på

LED levetidskostnader og kvalitet

Hvordan prosjektere LED-løsninger av høy kvalitet til fornuftige priser, og som er bærekraftige i forhold til fremtidig vedlikehold og livssykluskostnader. En-dags kurs for lysdesignere, belysningsplanleggere og andre prosjekterende som trenger å gjøre godt funderte beslutninger om LED.

Bli med på kurs 27. august!

Lysfestival i Lyon!

Lyskultur har gleden av å invitere til europas største lysfestival, Fête des Lumières, 4-6. desember! Bli med på et tre-dagers arrangement, opplev spektakulære lysshow og få med deg det nyeste innenfor teknologi og design!

Les mer...

Lys og belysning er viktig for et godt fysisk læringsmiljø.

I kurset, skolebelysning, er det lagt vekt på å gi skoleeier og bestiller en bevissthet rundt gevinster ved godt lys. I tillegg til elektrisk eller kunstig lys, er bruk av dagslys behandlet på en integrert måte.

På kurset gis det konkrete eksempler med anbefalinger av løsninger for det som bør ivaretas.

Publikasjonen, Lys i læringsmiljø er kurskompendie, den er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

Bli med på kurs i Stavanger 22. oktober.

En lysere arbeidshverdag

Lyskultur har med bistand fra medlemmer i NLK utarbeidet en artikkel for magasinet Estate Lokaler. Artikkelen tar opp viktigheten av god belysning, i tillegg til mulighetene for energibesparelse.

Last ned artikkelen som pdf. her

Arkitekt til Lyskulturs hovedstyre

Arkitekt Michael Ramm Østgaard er nyinnsatt styreleder i Lyskulturs hovedstyre, og ble enstemmig vedtatt for en to-årsperiode under årsmøtet 18. mars. Østgaard er til daglig én av tre partnere i Momentum Arkitekter AS.

Les mer...

Nye kategorier til Norsk Lyspris 2015

Etter innspill fra medlemmene har vi nå besluttet å innføre flere kategorier til Norsk Lyspris. Det blir dermed separate klasser for innendørs- og utendørsprosjekter, samt åpen klasse, en kategori hvor spesielle lysprosjekter og produkter kan nomineres.

Les mer...

Mitt første møte med Norsk Lysteknisk Komité

Jeg har nå kommet godt i gang i rollen som publikasjon- og fagansvarlig, og var nylig med på mitt første NLK-møte.

Les mer...

ZENISK vant Slemmestads konkurranse om ny lysplan!

ZENISK var en av flere tilbydere for lysplan til byplanleggingen for Slemmestad 2020, og vant anbudskonkurransen for utvikling av lysplan. Stedsutviklingsprosjektet skal utvikle Slemmestad fra «industrikultur til kulturindustri»

Les mer...

Dagslysforum er etablert. Dagslyset skal frem i lyset!

Energihensyn går stadig mer utover dagslyset i boliger, skoler og næringsbygg. Parallelt viser forskning at det går utover helse, læring og jobbprestasjoner. Arkitekter, lysdesignere, forskere og fagmiljøer går nå sammen for å sette dagslyset på dagsorden.

Les mer...

BREEAM-NOR OG BELYSNING

Lyskultur tilbyr i samarbeid med Norwegian Green Building Counsil (NGBC) et nytt og spennende kurs for NGBC og Lyskulturs medlemmer, samt andre interesserte.

Tirsdag 1. september kl. 10-16 hos Lyskultur.

Mer informasjon og påmelding her.

Ny kommunikasjonsmedarbeider til Lyskultur

Maiken Mandal er nyansatt som kommunikasjonsmedarbeider i Lyskultur i en 50 % stilling. Maiken har studert kommunikasjon ved Universitetet i Agder, og PR- og samfunnspåvirkning ved Markedshøyskolen i Oslo. Hun er opptatt av språklig formidling og digital kommunikasjon, og kommer til å jobbe med strategisk kommunikasjon og mediekontakt.

Les mer...

PLDC programmet er nå klart

Professional Lighting Design Convention 2015 arrangeres i Roma 28.-31. oktober 2015. Fra mer enn 260 innsendte forslag er den endelige listen med foredragsholdere og temaer lagt ut. PLDC er stolte av å presentere en innovativ, fremtidsrettet konferanse med et høyt nivå og foredragsholdere fra 25 land! Se hele programmet her

Lyskultur er Partner Association for PLDC 2015, Lyskulturmedlemmer får 10% rabatt ved å velge under "partner rate" ved påmelding til konferansen.

Les mer...

Utfasing av klasse-D halogen kan bli utsatt i 2 år.

Etter EU-kommisjonens opprinnelige plan fra 2009 skulle 230V, klasse-D halogen lyskilder utfases ved et forbud fra og med september 2016, men det har, etter press fra belysningsprodusentene, blitt fremmet forslag om at forbudet blir utsatt til september 2018.

Les mer...

Den nye publikasjonen Lys i læringsmiljø er utgitt!

Lyskultur publikasjon nr. 20 Lys i læringsmiljø har vært etterspurt i lengre tid. Den er helt nyskrevet, og i arbeidet med publikasjonen er det lagt vekt på å gi skoleeier og bestiller en bevissthet rundt gevinster ved godt lys.

Lys og belysning er svært viktig for et godt fysisk læringsmiljø. I tillegg til elektrisk eller kunstig lys, er bruk av dagslys behandlet på en integrert måte. Publikasjonen presenterer oppdaterte krav til god belysning og begrunnelser for disse, og er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

Publikasjonen er til salgs i vår nettbutikk.

International Year of Light er i 2015, kom med ideer!

Lyskultur er samarbeidspartner i komiteen for International Year of Light i Lighting-Related Organizations (L-RO). Call for Ideas er nå sendt ut. Kom med innspill og ideer til lysarrangementer i 2015.

Les mer...

Kurs i nødlys/ledesystemer: 18. november i Oslo

Kurset ”Nødlys/ledesystemer ” tar for seg prosessen rundt søknad, prosjektering, utførelse og bruk samt kontroll, ettersyn og vedlikehold av landbaserte ledesystemer. Disse systemene har som primæroppgave å ivareta personsikkerheten for de som oppholder seg i bygninger hvor ledesystemer er et krav eller er ønsket installert. Kurset tar spesielt for seg nye NS-EN 1838 og NS 3926.

Lyskulturs publikasjon 7 Nødlys/ledesystemer 2013 er kompendium på kurset.

Les mer og meld deg på

Svært vellykket konferanse Lys i fremtiden

Over 180 deltagere fikk høre en rekke interessante foredrag på DogA 18. mars. Det var også stort oppmøte på omvisningen i Østbanehallen 19. mars.

Se presentasjoner, bilder og video.

Les mer...

Plan for å lyse opp Ytre Arna

Tettstedet Ytre Arna i Bergen kommune har fått utviklet en Lysplan som skal renovere all kommunal belysning i området. Lyskultur har via kompetansetilskudd tilrettelagt for samarbeidet mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Miljøverndepartementet og Husbanken.

Les mer...

Send oss informasjon om forbilde- og pilotprosjekter

Lyskultur jobber med en prosjektdatabase som omtaler gode lysprosjekter, også med vekt på Universell Utforming og lys. Vi trenger informasjon og innspill fra våre medlemmer om prosjekter som kan være med i databasen. Prosjektene vil presentert på et nytt nettsted som utvikles.

Les mer...

Akershus festning vant Norsk Lyspris 2014

Akershus festning og lysdesigner Erik Selmer gikk av med seieren etter kåring 20. november i Sekkefabrikken kulturhus i Slemmestad.

Fire prosjekter fikk hederlige omtale, Førde Rådhus, Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger, Ekebergparken i Oslo og Grorudparken i Oslo

For første gang ble det også gitt juryens særpris, denne gikk til James Turrells kunstverk Ganzfeld og Skyspace i Ekebergparken.

Les mer...

Les flere saker her