lysogenergibruk

19 Lys og energibruk

19 Lys og energibruk tar for seg ulike aspekter som har stor betydning for energibruken ved kunstig belysning, i tillegg til forhold knyttet til menneskets ulike behov.

Facebook Twitter LinkedIn Email

I arbeidet med publikasjonen er det lagt vekt på å få fram de viktigste aspektene for et funksjonelt og energieffektivt belysningsanlegg.

Med moderne teknologi er det mulig å redusere energibruken til belysning betraktelig. I bygninger med kjølebehov vil slike løsninger ha ytterligere effekt. 

Erfaringer fra en rekke prosjekter viser at en ved god planlegging og rett utførelse vil en kunne mer enn halvere forbruket. Når en vet at belysning alene utgjør om lag 19 % av verdens elektrisitetsforbruk er det lett å forstå at tiltak innen dette fagfeltet har stor effekt.

Publikasjonen gir foruten en innføring i viktig faktorer for å oppnå slike besparelser også konkrete eksempler på utforming av så vel nyanlegg som rehabilitering av gamle. Ved bruk av livssyklusberegninger vil man enklere kunne gjøre de rette valg, ikke bare i forhold til investeringer, men også med tanke på en langsiktig økonomisk drift. Publikasjonen er i så måte et praktisk verktøy for både beslutningstakere og fagpersonell. 

Utgitt i 2010.

 

Medlemspris:
Kr. 465
Medlemspris inkl. MVA: 581
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.

Ordinær pris:
Kr. 654 Pris inkl. MVA: 817

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.