belysningbyrom

25 Belysning av veier, gater og byrom

Publikasjonen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av   belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Utgitt 2014.

Facebook Twitter LinkedIn Email

Denne publikasjonen er helt ny fra Lyskultur og er primært tenkt som en "kokebok" for kommuner og andre som trenger veiledning i å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.

Publikasjonen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Ny teknologi som LED blir gjennomgående omtalt. Livssyklusanalyser (LCC), som bør ligge til grunn ved alle innkjøp, blir også omtalt spesielt. 

Publikasjonen fyller på mange måter rommet mellom Vegvesenets nye Håndbok 264 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning som nylig er utkommet, og den statlige veilederen Lys på stedet som Lyskultur førte i pennen for blant andre Miljøverndepartementet. Publikasjon 25 Belysning av veier, gater og byrom tar således for seg “konfliktområdene” hvor myke og harde trafikanter møtes og vurderer forholdene utfra et teknisk, estetisk og gjennomførbart perspektiv.

Medlemspris:
Kr. 726
Medlemspris inkl. MVA: 908
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.

Ordinær pris:
Kr. 1036 Pris inkl. MVA: 1295

luxtabellen2
Publikasjoner

1C Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser

Revidert utgave! Publikasjonen gir retningslinjer for aktuelle krav til belysningen av utendørs arbeidsplasser, men også for annen virksomhet tilknyttet utendørs aktiviteter. ...
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.