26 belysning og uu_1024x683

26 Belysning og universell utforming

Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utforming er en helt ny publikasjon som skal bidra til felles forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning.

Facebook Twitter LinkedIn Email

Publikasjonen retter seg mot tre hovedmålgrupper: byggherrer, arkitekter og fagpersonell innenfor belysning. 

Den skal gi grunnlag for samhandling mellom målgruppene i byggeprosjekters tidligfase om utarbeidelse av et samlet design hvor arkitektur og belysning inngår i en helhet som ivaretar universell utforming. Det gis en kunnskapsbasert og praktisk tilnærming til kravet om universell utforming. 

Publikasjonen kan brukes som grunnlag for anbud og oppfølging overfor prosjekterende og entreprenører ved at det er lagt vekt på å gi en oppsummering fra den kunnskapsmessige tilnærming sammen med praktiske eksempler.

Medlemspris:
Kr. 912,-
Medlemspris inkl. MVA: 1140,-
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.

Ordinær pris:
Kr. 1304,- Pris inkl. MVA: 1630,-

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.