idrettsbelysning

3 Idrettsbelysning

Publikasjonen viser hvordan man løser utfordringer når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk i idrettsanlegg. Utgitt 2013.

Facebook Twitter LinkedIn Email

Den forrige utgaven var en veiledning til NS-EN 12193:1999, mens denne utgaven er en veiledning til gjeldende utgave - NS-EN 12193:2007.

Publikasjonen skal gi råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk. Den gir også eksempler på hvordan man kan løse utfordringene ved gode produktvalg og riktig prosjektering.

Den er et svar på utfordringene mange har i forhold til å tolke NS-EN 12193:2007, men også det faktum at mange av særidrettene har sine egne krav. I tillegg kommer behovene i spesielle arenaer hvor det foregår større fjernsynsoverføringer, og hvor produksjonsselskapene stiller sine egne krav til belysningen. Denne publikasjonen har dermed blitt noe utvidet i forhold til kun å være en veileder til europastandarden. Den tar også for seg noen forhold rundt særidrettenes egne krav, samt spesielle forhold rundt anlegg for fjernsyn.

Denne publikasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementets idrettsavdeling. Publikasjonen erstatter Lyskulturs publikasjon Nr. 3 - Idrettsbelysning fra 2000.

Kulturdepartementet og Lyskultur håper at den nye publikasjon 3 Idrettsbelysning vil være et godt verktøy i arbeidet med å skape gode idrettsanlegg, og den gir et godt grunnlag for å oppfylle funksjonskravene til trenings- og konkurranseanlegg.

Medlemspris:
Kr. 726
Medlemspris inkl. MVA: 908
Er du medlem, logg inn for å få medlemspris.

Ordinær pris:
Kr. 1036 Pris inkl. MVA: 1295

Verdensparken
Utvalgte lysprosjekter

Verdensparken

Verdensparken på Furuset er en del av Oslo kommune og statens Groruddalssatsing. Parken inkluderer syv møteplasser, parkouranlegg og lekeområder.
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.