LE-styre-executive-board

Norsk talerør for lysbransjen i EU

Daglig leder i Lyskultur, Katia V. Banoun, ble valgt inn som executive board member i LightingEuropes styre under General Assembly i Brussel 22. Mars 2019.

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta
Kort om LightingEurope

LightingEurope er bransjeorganisasjon for belysingsindustrien i Europa, og er talerør for over 1000 belysningsbedrifter med over 100 000 ansatte rundt om i Europa.

LEs formål er å ivareta og fremme belysningsindustriens interesser i Brussel og bidra til å forene disse med pågående EU-policy-utvikling. LE vil jobbe for et forenkelt regelverk og bedre håndhevelse, løfte frem verdien av belysning og implementere sirkulærøkonomisk tenkning og utforming av EU-regelverk som berører belysning.

I dette arbeidet er organisasjonen opptatt av å fremme effektiv belysningspraksis med vekt på globale miljøhensyn og hensyn til menneskers trivsel, helse og sikkerhet.

www.ligthingeurope.org

LightingEurope er talerør for belysningsindustrien i Europa og har sitt hovedkontor i Brussel.

- Med hovedsete i Brussel er LightingEurope i en unik stilling til å påvirke beslutningstakere i EU som påvirker hele bransjen, inkludert i Norge, sier Banoun. Ettersom Norge ikke er medlem i EU er det er ekstra viktig for Lyskultur å finne alternative påvirkningskanaler inn mot beslutningstakerne. Nå har vi et direkte talerør og påvirkningsmulighet i EU.

Arbeidsmål for LightingEurope

LightingEurope arbeider strategisk med vekst for belysningsbransjen ved å satse på LEDification, intelligente lyssystemer, Human Centric Lighting og Circular Economy. Les mer om de fire hovedområdene her. En av LightingEuropes styrker ligger i å koble ledende industriaktører sammen med beslutningstakere i EUs arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene klargjør ulike synspunkter på aktuell lysindustri-tematikk. Dette er i sin tur med på å bane vei for konkret politikk og beslutninger.

“The LightingEurope Board is comprised of sixteen members; eight representing national associations and eight representing manufacturers - and all representing exceptional dedication and expertise in the lighting industry.”    

- Peter Hunt, President LightingEurope   

LE-styre-executive-board.jpg

Nytt styre, LightingEurope Executive Board, med 2 års mandat til å bistå LightingEurope i å realisere sine strategiske målsettinger og prioriteringer (fra venstre): Jan Van Rompay, Lumileds;  Miguel Aguado, Lutron Electronics; Jean Marie Croue, GIL; Maurice Maes, Signify; Nathalie Coursiere, IGNES; Lars Stühlen, Ledvance; Jürgen Waldorf, ZVEI; Peter Barnett-Hunt, Lighting Industry Association (The LIA); Lionel Brunet, Syndicat de l’éclairage; Klaus Breisch, Panasonic; Massimiliano Guzzini, ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione; Frank Hohn, OSRAM; Katia Valerie Banoun, Lyskultur; Alfredo Berges, Anfalum.

Les mer om LightingEurope her

Fakta
Kort om LightingEurope

LightingEurope er bransjeorganisasjon for belysingsindustrien i Europa, og er talerør for over 1000 belysningsbedrifter med over 100 000 ansatte rundt om i Europa.

LEs formål er å ivareta og fremme belysningsindustriens interesser i Brussel og bidra til å forene disse med pågående EU-policy-utvikling. LE vil jobbe for et forenkelt regelverk og bedre håndhevelse, løfte frem verdien av belysning og implementere sirkulærøkonomisk tenkning og utforming av EU-regelverk som berører belysning.

I dette arbeidet er organisasjonen opptatt av å fremme effektiv belysningspraksis med vekt på globale miljøhensyn og hensyn til menneskers trivsel, helse og sikkerhet.

www.ligthingeurope.org

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.