faglig

Faglig påfyll: Regulering av lysforurensning

– Snakker jeg med Oslofolk i dag er det få som tenker over at mesteparten av stjernene ikke er synlige.

Facebook Twitter LinkedIn Email
Faglig påfyll
Dato
13. desember 2017
Tid
kl. 08.00 - 10.00. Gløgg, kaffe, lussekatter og pepperkaker serveres fra 08.00, foredraget starter 08.30 og varer til ca. 09.30. Arrangementet avsluttes med mingling, spørsmål og diskusjon.
Sted
Lyskultur, Lysaker brygge 24, 1366 Lysaker
Pris
Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur. Kr. 990,- for ikke-medlemmer.
Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur
Lyskulturs lavterskeltilbud er et møtepunkt hvor medlemmer og andre interesserte kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om temaer som opptar bransjen. Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

Erling Fjeldaas kommer for å presentere masteroppgaven sin om lysforurensning. Med lysforurensning sikter han til unødvendig kunstig belysning utendørs. Han skal redegjøre for hvordan lysforurensning er regulert i norsk lovgivning og presentere en rekke forvaltningssaker som handler om lysforurensning.

På grunnlag av dette foreslår han endringer i lovverket basert på vinkling av lys, lysstyrke, når lyset er på, og lyskvalitet. Han foreslår også hvilke lovverk reguleringene burde inkluderes i. Forslagene er inspirert av eksisterende regulering i norsk forvaltning og  reguleringer i andre land.

Erling Fjeldås[1][1].JPGOm Erling
26 år gamle Erling Fjeldaas er tidligere student ved Norges Musikkhøgskole, men fant fort ut at han trengte et studiemiljø hvor samfunnsdebatten er mer sentral. Erling begynte som student ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Da den femårige graden nå er avsluttet med innlevering av masteroppgave, var det klima- og miljøutfordringer som ble emnet for avhandlingen.   
 
Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur (Kr. 990,- for ikke-medlemmer).

13. desember 2017 iCalendar

Ikke medlem?
Faglig påfyll
iCalendar
Dato
13. desember 2017
Tid
kl. 08.00 - 10.00. Gløgg, kaffe, lussekatter og pepperkaker serveres fra 08.00, foredraget starter 08.30 og varer til ca. 09.30. Arrangementet avsluttes med mingling, spørsmål og diskusjon.
Sted
Lyskultur, Lysaker brygge 24, 1366 Lysaker
Pris
Arrangementet er gratis for medlemmer av Lyskultur. Kr. 990,- for ikke-medlemmer.
Lavterskeltilbud i regi av Lyskultur
Lyskulturs lavterskeltilbud er et møtepunkt hvor medlemmer og andre interesserte kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om temaer som opptar bransjen. Har du et tema du ønsker at Lyskultur skal sette søkelyset på? Tips oss gjerne om aktuelle tema og problemstillinger som opptar deg.

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.