Faktaark

Faktaark og brosjyrer

Faktaarkene fra Lyskultur supplerer publikasjonene, forklarer begreper og er generelt nyttige verktøy for alle som jobber med lys og belysning. Her vil du også finne nyttige brosjyrer som kan hjelpe deg på veien til bedre belysningsanlegg.

Facebook Twitter LinkedIn Email

forside_Kvalitetssikring av belysningsanlegg_utskrift skjema for etterkontroll.pngKvalitetssikring av belysningsanlegg
Skjemaet for etterkontroll er et verktøy som skal gjøre det enklere å utføre kontroll underveis i prosjektene, så vel som på ferdige anlegg, og skal tette avvikene mellom hva som er prosjektert, bestilt og levert i belysningsanlegg.

Last ned digitalt skjema (tilgjengelig for alle)
Last ned utskriftsvennlig skjema (tilgjengelig for alle)
 

F06_Lysforurensning.pngFaktaark F06 Lysforurensning
Dette faktaarket egner for de som prosjekterer eller jobber med utendørsbelysning. Faktaarket tar for seg utfordringer knyttet til utendørsbelysning, i tillegg til mengde, behov og atmosfæriske forhold. Det gir også en innføring i luminansbasert planlegging, lysforurensning og lysfluks. 

Last ned pdf (kun for medlemmer)


Faktaark_F01_Vedlikeholdsfaktor-1.png Faktaark F01 Vedlikeholdsfaktor (MF)
Dette faktaarket er et nyttig redskap for alle som prosjekterer og beslutter innkjøp av belysningsanlegg. Korrekt bruk av vedlikeholdsfaktorer sikrer tilstrekkelig ytelse over anleggets levetid, samt sammelignbare tilbud og anbud. V3-2014 inneholder redaksjonelle endringer ved at bl.a. følgende ordbruk er endret: Lyskildens lystilbakegangsfaktor er endret til lysvedlikeholdsfaktor. Endringen medfører ingen endring i praksis for utregning av faktorene.

  Last ned pdf (kun for medlemmer)
 

Faktaark_LED-1.pngFaktaark F02 LED og nødvendig dokumentasjon
Dette faktaarket er ment å gi aktørene i det profesjonelle belysningsmarkedet noen retningslinjer for hvilken type dokumentasjon man trenger for å sammenlikne leverandører av produkter med LED. Faktaarket omhandler levetid, lyskvalitet og effektivitet og gir en kort gjennomgang av parametere som påvirker disse, og hvilke parametrer som blir påvirket over tid. Faktaarket gir også en grunnleggende definisjon på ulike betegnelser som omhandler levetid og effektivitet.

  Last ned pdf (kun for medlemmer)

Dagslysfaktor-1.pngFaktaark F03 Dagslysfaktor
Dette faktaarket er laget for å forklare begrepet dagslysfaktor, kravene til denne, samt hvordan dagslysfaktor kan beregnes og måles. Faktaarket omhandler ikke de kvalitative forholdene med hensyn til dagslys i bygninger, systemer for solavskjerming eller dagslystransport.

Last ned pdf (kun for medlemmer)
 

Mesopisk_Fotometri-1.pngFaktaark F04 Mesopisk fotometri - skumringslys 
Overgangen til å benytte metallhalogen og LED til utendørs belysninger ledsaget både av seriøse studier og av mer lettvinte spekulasjoner om den visuelle nytten av å benytte hvitt lys i stedet for gult lys. To rapporter fra den internasjonale belysningskommisjonen, CIE 191:2010 og CIE 206:2014 gir oss et foreløpig faktagrunnlag, som er oppsummert i dette faktaarket.

Last ned pdf (kun for medlemmer)

LED_brosjyre-1.pngInformasjon om LED-belysning 
Utviklingen fortsetter å gå raskt. At lysløsninger er basert på diodeteknologi er ikke ensbetydende med at du har en kvalitet og et resultat som er som du forventet. Vi ønsker at dette informasjonsheftet skal gi deg den ballasten du trenger for å gjøre de riktige valgene for din belysning.

Last ned pdf
 

Godt_lys_i_boligen_2016-1.pngGodt lys i boligen
Lys er avgjørende for mange gjøremål i boligen. Lys er viktig for sikkerheten, binder tingene sammen og er med på å skape stemning, trivsel og velvære. Denne brosjyren er tenkt som inspirasjon og oppslagsverk for deg som ønsker å vite mer om belysning i boligen.

Last ned pdf

 

Lys_paa_stedet_2012-1.pngLys på stedet - Utendørsbelysning i byer og tettsteder
Målet for denne veilederen er å vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid. Samtidig ønsker vi å inspirere kommunene til å lage gode lysplaner og gjennomføre konkrete prosjekter.

Last ned pdf

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.