Hva er lys

“Hva er lys” er en artikkelserie som tar for seg grunnleggende kunnskap om lys og belysning.
Artikkelserien tar for seg lysets plass innenfor ulike brukssituasjoner, og omfatter grunnleggende
begreper og forklaringer om lysets plass og dets samspill med omgivelsene. 

1a

Lys og daglys

Når vi vier vår tid til å innlemme lys i steder og rom, vier vi også tiden vår til å forstå hvordan dette skjer.
Les mer
1B

Lys og teknologi

Belysning har utviklet seg enormt det siste århundret. Denne utviklingen har påvirket menneskets måte å leve på, og har betydning for måten vi utnytter døgnet på.
Les mer
1

Lys og energi

Det globale energiforbruket for belysning tilsvarer ca. 20% av verdens totale forbruk av elektrisitet.
Les mer
2

Lys og fysiologi

Lys påvirker alle våre opplevelser, på åpenbare og mindre tydelige måter.
Les mer
2b

Lys og psykologi

Alle aktører som jobber med lys på et profesjonelt nivå bør til en viss grad ha innsikt i hvordan psykologiske faktorer påvirker synssansen.
Les mer
2c

Lys og kultur

Det er en velkjent tanke at vi mennesker ikke ser ting som de er, men som vi er. 
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.