Lys_Arbeidsplassen

Lys på arbeidsplassen

Lys på arbeidsplassen vil gi deg gode råd og veiledning for hvordan planlegging og prosjektering av gode belysningsanlegg i et typisk kontormiljø kan gjennomføres. Kurset er basert på den kommende publikasjonen – 12 Kontorbelysning. 

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om kurset
Dato
23. august 2017
Tid
Kl. 10.00 - 16.00, kaffe og registrering fra kl. 09.30.
Sted
Kristiansand Kommune - Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand, i underetasjen
Deltakeravgift
Kr. 4.500,- for medlemmer av Lyskultur, kr. 5.990,- for ikke-medlemmer.
Deltakeravgiften inkluderer

• Publikasjon 12 "Kontorbelysning" 
• Et heldagskurs
• Kursmateriell
• Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
• Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te

Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til kurs@lyskultur.no, eller tlf 67 10 28 40.

De siste tiårene har vi sett en overgang fra industriproduksjon til kunnskapsbaserte bedrifter. Et resultat av dette er økende oppmerksomhet omkring hvordan fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i bedriften.

Det er i tillegg til en økende vitenskapelig støtte av teorier om at lav eller mangelfull tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet, inkludert belysningen, er kostnadsdrivende for bedrifter og virksomheter.
 
Rent intuitivt forstår vi at god belysning er bra for oss. Dette kurset vil forklare hva god kontorbelysning er og hvilke effekter den har på brukerne, både som støtte for å løse en synsoppgave, men også hvordan belysningen påvirker helse, velvære og tilfredshet samt kostnader og energibruk. 

Kurset tar for seg dagslys og elektrisk lys i kontormiljøer – hvor hoveddelen av synsoppgavene som utføres er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid.

Kurset passer for deg som prosjekterer eller bestiller belysningsløsninger, og vil gi deg en god oversikt over hvilke muligheter som finnes for kontorbelysning, langt utover de vanlige anbefalingene. 
 
Målgruppe:

 • RIE
 • Leverandører
 • Lysdesignere
 • Byggherrer/Eiendomsutviklere
 • Arkitekter/Interiørarkitekter

Kursinnhold:

 • Belysningsteknikk
 • Publikasjonen sett ift. lover, forskrifter og standarder. 
 • Universell utforming
 • Dagslys og utsyn
 • Belysningsrelaterte plager
 • Ikke-visuelle effekter av lys
 • Kriterier for god belysning
 • Energibruk
 • Valg av belysningsløsning
 • Applikasjoner

Deltakeravgiften inkluderer:

 • Lyskulturs nye Publikasjon "Kontorbelysning"
 • Et heldagskurs
 • Kursmateriell
 • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
 • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te

Publikasjon 12 «Kontorbelysning» er tilgjengelig for salg i Lyskulturs nettbutikk. 

Kurset er fulltegnet. Dersom du ønsker å delta på kurs, ta kontakt med Anja Haugerud på anja.haugerud@lyskultur.no eller telefon 454 00 464

Fakta om kurset
Dato
23. august 2017
Tid
Kl. 10.00 - 16.00, kaffe og registrering fra kl. 09.30.
Sted
Kristiansand Kommune - Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand, i underetasjen
Deltakeravgift
Kr. 4.500,- for medlemmer av Lyskultur, kr. 5.990,- for ikke-medlemmer.
Deltakeravgiften inkluderer

• Publikasjon 12 "Kontorbelysning" 
• Et heldagskurs
• Kursmateriell
• Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
• Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te

Medlemskap

Ønsker du et medlemsskap i Lyskultur? Trykk her for mer informasjon.

Spørsmål

Spørsmål om kurset kan rettes til kurs@lyskultur.no, eller tlf 67 10 28 40.

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.