elvepromenaden

Kommune som satser på belysning

Bærum kommune har store stedsutviklingsprosjekter i gang, hvor belysningen er en vesentlig del. Prosjektdirektør Johan Steffensen har lang erfaring med prosjektledelse av store stedutviklingsprosjekter utendørs. Han var engasjert i planleggingen og utbyggingen av Fornebu området etter at hovedflyplassen var flyttet. Han har tidligere også vært involvert i de omfattende utbyggingene av både Bjørvika, Ny hovedflyplass på Gardermoen, Holmenkollen og Grorudparken,  og er svært opptatt av lys. I Bærum jobber han nå blant annet med utvikling av Bekkestua og Sandvika. 

Facebook Twitter LinkedIn Email

– Hvordan håndterer dere lys i deres prosjekter?

– I de 30 årene jeg har jobbet med store byutviklingsprosjekter, som plan og prosjekteringsansvarlig for byggherrer, har jeg blitt stadig mer opptatt av belysningen som en veldig viktig del av prosjektene. Fornebu-utbyggingen (1,5  milliarder NOK til ny infrastruktur og grøntanlegg) var nok det første store byutviklingsprosjektet hvor vi fokuserte på belysning spesielt. Slike prosjekter går over lang tid, og det kommer nye entrepriser underveis, og da med fare for forskjellige belysningskonsepter. Vi ønsket kontinuitet og langsiktighet på design, og løftet derfor belysningen ut med egne tilbudskonkurranser og rammeavtaler, og med en lengst mulig varighet. Utbyggerne på Fornebu har stort sett vært lojale og fulgt designuttrykket. Det er et design og en familietilhørighet. På hovedveier er det master med to armer, mindre veier har master med en arm, men med det samme uttrykket. Gang- og sykkelveien har tilsvarende løsning, men mindre format. Denne måten som belysning ble håndtert på i dette prosjektet har egentlig også flere andre elementer i byutviklingsprosjekter fortjent, sier han.

I Bærum kommune har Steffensen ført disse tankene videre.

– Vi er i et land med mye mørke om vinteren, da er belysning ekstremt viktig. For større prosjekter i Bærum skal man også imøtekomme de målene som er satt for en felles estetikk. Pålagt vedlikehold fungerer godt for den primære veibelysning, men vedlikehold av effektbelysningen er ofte et problem, det blir ikke prioritert, og vi har dårlig erfaring med det. Et unntak er Nansenparken på Fornebu. Parken driftes privat av beboerne, her er det til enhver tid i orden. Alle feil blir raskt rapportert, sier han.

– Hvordan foregår det når dere inkluderer lys i et prosjekt?

– Vi er nå i gang med et stort prosjekt langs Elvepromenaden i Sandvika. Det omfatter en strekning på 450 meter som går fra Kadettangen forbi rådhuset og dit hvor Sandvikselven deler seg. Det vil bli begrenset biltrafikk og det blir bygget lave brygger med fortøyningsmuligheter for småbåter. Folk skal ferdes til fots her og det blir lagt tilrette for det, blant annet med uterestauranter. Dette blir et veldig spennende prosjekt hvor belysningen får stor plass. Det er etablert en prosjektgruppe med landskapsarkitekten Rainer Stange, og lysdesignerne Zenisk med Kristin Bredal er også med for å sikre at belysning blir best mulig ivaretatt, sier Steffensen. Trygghet er viktig, og dette skal gjøres attraktivt og trygt. Lysløsningene vil bestå av blant annet master med spotter. Den kunstneriske utsmykningen blir i form av lys. Sandvikapullerten blir utviklet i samarbeid med Hadeland glassverk og skal også være en utsmykning og et designelement. Vi er også opptatt av  et hierarki med belysning av Elvepromenaden, det er rådhuset som er ikonet, som skal synes aller best, sier Steffensen. 

120116VG4T4134_1 foto Halvor Gudim.JPG

– Gamle Sandvika skal bygges om og moderniseres de nærmeste årene. Byggene i sentrum skal rives, de nye byggene blir på opp til 16 etasjer, med både boliger og næring. Det bygges parkeringshus i to nivåer under hele gamle Sandvika. Det blir stor deltagelse av grunneierne for å sette det i stand. Vi regner med å starte planleggingen av uterom nå i 2018. Vi setter belysning på dagsordenen. Det blir foroverlent design av både uterom og belysning, fortsetter han. 

– Hvilke erfaringer har dere av lys og lysets betydning i deres prosjekter?

– Vi prøver å velge det beste som finnes innen de rammene vi har, nye anlegg blir ofte bygget av eksterne, men det blir forhåndsgodkjent av oss.  Vi prøver å holde høy kvalitet både på produkter og vedlikehold, og vi vurderer fortløpende også det som må byttes. Til å begynne med hadde vi noe feil med første generasjon LED belysning, men i det siste har dette fungert veldig godt. Vi velger anerkjente produsenter og leverandører, og for å komme videre må man prøve ny teknologi, sier Ole Kristian Sørensen, som jobber med drift av utendørsbelysningen i Bærum kommune.

Vil du lese hele artikkelen? Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 01/2018, og finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for abonnenter og medlemmer av Lyskultur.

Publikasjoner
lysveileder videobilde

Lysveilederen - Norges største digitale oppslagsverk innen lys og belysning.

Her finner du et komplett oppslagsverk over alle våre publikasjoner innen lys og belysning. Dette er en veileder i prosjektering av lys og belysning til nasjonale og internasjonale normer og standarder. Et verktøy for deg som prosjekterer, beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning.

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.