belysningbyrom

Informasjonsmøte om belysningsplan for Oslo sentrum

Torsdag 21. januar avholdt Plan- og bygningsetaten, sammen med Byantikvaren og Bymiljøetaten et informasjonsmøte om belysningsplan for Oslo sentrum. 

Facebook Twitter LinkedIn Email

I møtet ble det informert om bakgrunn, organisering og gjennomføring av planen, i tillegg til at Byantikvaren ved antikvar Brit Kyrkjebø tok oss gjennom belysningen i Oslo, sett fra et historisk perspektiv. Det var mange deltakere på informasjonsmøtet, de fleste fra belysningsbransjen, men også representanter fra bydeler, vel og andre bedrifter og foreninger.  

Norconsult har en rammeavtale med Bymiljøetaten for administrasjon og planlegging i gjennomføringsfasen av belysningsplanen. Heidi Skogstad Messiha og Tor Mjøs forklarte om henholdsvis prosessen i gjennomføringen, og hvordan styring og regulering blir tatt i bruk for å bidra til Oslos klima- og energimål. 

Her kan du lese mer om informasjonsmøtet og laste ned presenatsjonene som ble holdt, samt belysningsplanen i sin helhet. 

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.