Plakett_Norsk_Lyspris_2015

Søknadsskjema til Norsk Lyspris 2017

Er ditt prosjekt neste vinner av Norsk Lyspris? Det kan søkes innen fem kategorier, og søknadsfrist er 15. september. 

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om Norsk Lyspris
Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001. Prisutdelingen finner sted ved utkanten av hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter.
Tidligere vinnere
The Well, Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek, Østbanehallen, Høvik stasjon, SunBell, Akershus festning, Holmenkollbakken nasjonalanlegg, Smalane bru, Operahuset i Oslo, Skogmuseet på Elverum, Svalbard globale frøhvelv, Lærdalstunnelen, Arkitekthøgskolen i Oslo, Munkholmen i Trondheim, Telenor på Fornebu, Morild i Skien, Nydalen T-banestasjon i Oslo, Tempo på Husnes.

Norsk Lyspris setter fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Prisen utdeles i forbindelse med Lysets dag, årets største lysbegivenhet. 

Prosjekter som har funnet sted innenfor de siste to år kan innmeldes Norsk Lyspris innenfor fem kategorier:

Norsk lyspris - Beste innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og menneskets trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk, som for eksempel; hvordan dagslys, kunstig lys, samt styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal være tenkt inn i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning.

Norsk lyspris - Beste utendørsprosjekt
Mindre eller større utendørs belysningsprosjekter, hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, hvor lyset konsekvent er tenkt inn i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende. 

Norsk lyspris - Beste produkt eller teknologiske løsning
Belysningsprodukter og tekniske løsninger som er med på å videreutvikle belysningsbransjen. Dette kan være alt fra armaturer, lyskilder til styringssystemer og applikasjoner. Produktet må være tilgjengelig på markedet.

Norsk lyspris - Åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige- og faste lysinstallasjoner og godkjente lysplaner.

Norsk lyspris - UNG
Studenter og personer under 35 år kan søke alle ovenstående priser gjennom innsendelse av konsepter eller prototyper.


Juryen baserer seg kun på innsendt materiell. Besvar så utfyllende og beskrivende som mulig. 10 bilder/illustrasjoner med bildetekst legges ved i et samlet pdf-dokument. Lysplaner til åpen klasse kan sendes i zippet format.

Der hvor kriteriene til Norsk lyspris ikke er relevant for ditt prosjekt skriv NA.

Søknadsfrist er 15. september 2017, kl. 24.00.I bedømmelsen legges det vekt på følgende kriterier. Gi en utfyllende beskrivelse under hvert punkt:
NB. Det er ikke mulig å lagre skjemaet underveis. Vi anbefaler derfor alle å skrive svarene i et eget tekstdokument for deretter å lime inn i skjemaet.
Lysdesignet bør være basert på et klart konsept - en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer. Gi en kort og beskrivende tekst.

Lysanlegget bør vise klar sammenheng mellom de funksjonene som skal ivaretas, og de ferdige løsningene.

Belysningen skal ha tydelig kvalitet som bidrar til å styrke den visuelle estetiske opplevelsen.

Anlegget viser fremdragende bruk av teknologi og tekniske komponenter for å oppnå ønsket virkning og hensikt.

Prosjektet eller anlegget kan vise til lavt energiforbruk, bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger, samt god drifts- og vedlikeholdsøkonomi.

Prosjektet synliggjør stor forståelse for det å lage et brukervennlig lysdesign, som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap er kombinert med både utvidet forståelse for visuelle sammenhenger, og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensiktene.

(f.eks. armaturer, lyskilder osv.)

Søker:
Last opp et samlet pdf-dokument med maks 10 illustrasjoner/bilder med billedtekst.
Fakta om Norsk Lyspris
Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001. Prisutdelingen finner sted ved utkanten av hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter.
Tidligere vinnere
The Well, Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek, Østbanehallen, Høvik stasjon, SunBell, Akershus festning, Holmenkollbakken nasjonalanlegg, Smalane bru, Operahuset i Oslo, Skogmuseet på Elverum, Svalbard globale frøhvelv, Lærdalstunnelen, Arkitekthøgskolen i Oslo, Munkholmen i Trondheim, Telenor på Fornebu, Morild i Skien, Nydalen T-banestasjon i Oslo, Tempo på Husnes.
Holmenkollen_Foto_Annette_Larsen
Norsk lyspris

Tidligere vinnere av Norsk lyspris

Norsk lyspris ble etablert i 2001. Se tidligere vinnerprosjekter av Norsk Lyspris her. 
Les mer
LD17 lilla
Nyheter

Lysets dag

Lysets dag er en konferanse innen lys, helse, teknologi og design, hvor vi kårer Norsk lyspris.
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.