illustrasjonsbilde

Lyskultur lanserer pilot for idékonkurranser

Vi søker oppdragsgiver til utforming av en idékonkurranse for lysdesign. For et pilotprosjekt finansiert via tilskudd fra Husbanken, søker Lyskultur nå oppdragsgiver med et prosjekt hvor lysdesign belyser muligheten for en videre utvikling av et sted eller område. ​

Facebook Twitter LinkedIn Email
Pilotprosjekt for idékonkurranser
Idékonkurranser
Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.
Lysdesignbrief

En lysdesignbrief skal kartlegginge nå-situasjon og ønsket situasjon, og konkretisere oppgaven som skal utføres. 
Last ned lysdesignbrief

Konkurranseveileder

Konkurranseveilederen beskriver hendelsesforløpet i en idékonkurranse. 
Last ned konkurranseveileder: Idékonkurranser for lysdesign

Kontakt

Lyskultur
Katia V. Banoun, daglig leder
E: post@lyskultur.no
T: +47 671 02 840

Som del av Lyskulturs samarbeid med Husbanken for å fremme universell utforming og belysning tilbyr Lyskultur kommuner eller byggherrer veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres. 

Godt lysdesign kan være med på øke trivsel, være helsebringende, gi trygghet, skape stedsidentitet og gjenkjennelighet, samt være energiøkonomisk. 

Formål
Lyskultur ønsker å tilby profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet. Lyskultur bistår med oppnevning av faglig kompetent jury slik at oppdragsgiver er sikret et godt faglig resultat, samt sikre akseptable og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Vi ønsker å bidra til at lysdesign kommer på dagsorden på lik linje som andre fagdisipliner. 

Idékonkurranser
Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter. Konkurransedeltakerne sender inn idéforslag som vil bli bedømt av en utvalgt jury med faglig kompetanse som bedømmer anonyme prosjekter.

Idékonkurranser skal få frem idéer som viser mulige konsepter basert på oppdragsgivers plan for det aktuelle stedet/området. Idékonkurranser er gunstige for overordnede planer og forprosjekter. Oppdragsgiver har til hensikt å gjennomføre idéen og skal respektere opphavsretten til vinnerforslaget. Evaluering holdes anonymt til eventuell(e) vinner(e) er valgt. 

Premieringen i idékonkurransen kan enten tildeles én, to eller tre vinnere hvor vinnerforslagene blir offentliggjort. Hvis vinnerbidragene er lagt frem av henholdsvis studenter eller enkeltpersoner med begrenset kapasitet for gjennomføring, kan det søkes om samarbeid med etablerte aktører for detaljering av vinnerprosjektet. 

Ønsker oppdragsgiver å jobbe videre med konkurransens resultat skal dette skje i samsvar med vinneren av oppdraget. 

Lyskultur stiller som konkurransesekreteriat og setter sammen en kompetent faglig jury. Sekreteriatet vil bistå oppdragsgiver med konkurranseutlysning, sammensetning av en faglig jury og formidle resultatene av idékonkurransen. Pilotprosjektet vil finansiere premie til inntil tre nominerte bidrag. 

Lysdesignbrief (informasjon til oppdragsgiver)
Oppdragsgiver må fylle ut en lysdesignbrief og sende med en kort søknad om hvorfor deres prosjekt fortjener å delta i pilotprosjektet. Formålet med en lysdesignbrief er å kartlegginge nå-situasjon og ønsket situasjon, og konkretisere oppgaven som skal utføres.
Last ned Lysdesignbrief her

Innkomne prosjektforslag vil bli valgt av Lyskulturs konkurransesekretariat i samarbeid med to fagpersoner. Søknadsfristen er nå stengt. Ved spørsmål, vennligst kontakt post@lyskultur.no. 

Pilotprosjekt for idékonkurranser
Idékonkurranser
Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.
Lysdesignbrief

En lysdesignbrief skal kartlegginge nå-situasjon og ønsket situasjon, og konkretisere oppgaven som skal utføres. 
Last ned lysdesignbrief

Konkurranseveileder

Konkurranseveilederen beskriver hendelsesforløpet i en idékonkurranse. 
Last ned konkurranseveileder: Idékonkurranser for lysdesign

Kontakt

Lyskultur
Katia V. Banoun, daglig leder
E: post@lyskultur.no
T: +47 671 02 840

konkurranser_ill_Light_Bureau
Utvalgte lysprosjekter

Konkurransetjenester

Lyskultur tilbyr oppdragsgivere, kommuner, byggherrer og arkitekter veiledning og bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres. Lyskulturs konkurra...
Les mer
ZENISK-Slemmestad
Magasinet

ZENISK vant Slemmestads konkurranse om ny lysplan

ZENISK var en av flere tilbydere for lysplan til byplanleggingen for Slemmestad 2020, og vant anbudskonkurransen for utvikling av lysplan.
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.