Lyskultur_Aarsmote_Mesh

Lyskulturs Årsmøte 2016

Lyskulturs årsmøte avholdes på MESH, en kreativ samarbeidsarena for norske innovatører, i Tordenskiolds gate 3, Oslo 16. mars 2017. Lyskulturs medlemmer inviteres til faglig debatt i forkant av ordinært årsmøte med påfølgende nettverksmiddag. 

Facebook Twitter LinkedIn Email

Agenda
16.30: Registrering
17.00: Velkommen til MESH av Audun Ueland, en av gründerne bak MESH – Norges første co-working space for gründere og startups. 
17.05: Fagdebatt om etterutdanningstilbud
18.00: Ordinært årsmøte (innkalling med sakspapirer blir sendt ut 3 uker før årsmøtet)
20.00: Nettverksmiddag på MESH

Fagdebatt: Hvilke etterutdanningstilbud har de ulike yrkesgruppene i Lyskultur behov for?
Lysbransjen står ovenfor store utfordringer både når det gjelder teknologiutvikling og rammevilkår, hvor formell utdanning er nødvendig for å være en premissgiver i bransjen. En bransje som står ovenfor store teknologiske endringer og et hardt konkurrerende marked har behov for tilrettelagte utdannings- og etterutdanningstilbud. Etterutdanning for medlemmer av Lyskultur står derfor sentralt på agendaen. 

Lyskultur ønsker å bistå bransjen i kartlegging av hvilke behov som trengs, og hvordan utfordringene kan løses ved hjelp av tilbud fra høgskoler og universiteter. 

For å belyse temaet starter vi med 10 minutter presentasjon fra hver av de tre utdanningsinstitusjoner som tilbyr ulike utdannelser innen belysning i Norge, og ser på muligheten for etterutdanning og masterplaner i fremtiden. 

Morten_Jensen sirkel.pngModerator
Leder av debatten er lysdesigner Morten Jensen fra ÅF Lighting. 
Morten er leder av ÅF Lighting Norge og medlem av Lyskulturs faglige organ, Norsk lysteknisk komité (NLK). 
 

Barbara_sirkel.pngNTNU
Barbara Matusiak, professor på institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU. Barbara har samarbeidet med Institutt for elkraftteknikk ved NTNU om kurs i Lys og belysning. Barbara har doktorgrad innen dagslys i bygninger og leder faggruppen Lys og Farge. Barbara er medlem i Lyskulturs faglig organ (NLK). 

Are_Røysamb_sirkel.pngHøgskolen i Sør Øst Norge
Are Røysamb er Høgskolelektor og studiekoordinator ved Bachelorstudiet i lysdesign, på Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, ved Høgskolen i Sørøst Norge. Røysamb har sittet som juryleder for Norsk lyspris i to omganger og som jurymedlem i 4 år.

Appelong Birgitte_sirkel.pngWesterdals Oslo ACT 
Nyoppstarter av bachelorgrad i opplevelsesdesign høst 2017
Birgitte Appelong er førsteamanuensis i opplevelsesdesign ved Westerdals Oslo ACT. Appelong fikk sin doktorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016 med forskningsarbeidet “Lys i rom”. Appelong er medlem i Lyskulturs informasjon og kompetanseutvalg (IKU). 

Velkommen til faglig debatt, årsmøte og nettverksmiddag!

Påmelding
Registrer din deltakelse til Årsmøtet og påfølgende nettverksmiddag ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

16. mars 2017 iCalendar
Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.