Norsk Lyspris gul:hvit

Om Norsk lyspris

Norsk lyspris er etablert av Lyskultur, og deles ut hvert år. Norsk lyspris setter fokus på synliggjøring av gode og innovative lysprosjekter og -produkter i Norge. 

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om Norsk lyspris
Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001. Prisutdelingen finner sted ved utkanten av hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter
Tidligere vinnere

The Well, Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek, Østbanehallen, Høvik stasjon, SunBell, Akershus festning, Holmenkollbakken nasjonalanlegg, Smalane bru, Operahuset i Oslo, Skogmuseet på Elverum, Svalbard globale frøhvelv, Lærdalstunnelen, Arkitekthøgskolen i Oslo, Munkholmen i Trondheim, Telenor på Fornebu, Morild i Skien, Nydalen T-banestasjon i Oslo, Tempo på Husnes.

Formål
Norsk Lyspris skal sette fokus på synliggjøring av gode lysprosjekter og -produkter i Norge. Dette skjer ved å fremheve veldesignede og nyskapende belysningsprosjekter pg -produkter. Prisen skal profilere godt lysdesign og være med på å heve standarden, samtidig som den skal profilere kompetansenettverket Lyskultur.

Prisene:
er delt inn i 5 ulike kategorier:
Norsk lyspris- beste innendørsprosjekt
Norsk lyspris- beste utendørsprosjekt
Norsk lyspris- beste produkt eller teknisk løsning 
Norsk Lyspris- Åpen klasse
Norsk lyspris UNG 

Følgende prosjekter vil kunne komme i betraktning:

Norsk lyspris- beste Innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter, hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og menneskets trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk; for eksempel hvordan dagslys, kunstig lys, samt styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal være tenkt inn i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning.  Prosjektet må være gjennomført og overlevert byggherre.

Norsk lyspris- beste utendørsprosjekt
Mindre eller større utendørs belysningsprosjekter, hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, hvor lyset konsekvent er tenkt inn i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende.  Prosjektet må være gjennomført og overlevert byggherre.

Norsk lyspris-beste produkt eller teknologisk løsning
Belysningsprodukter og tekniske løsninger som er med på å videreutvikle belysningsbransjen. Dette kan være alt fra armaturer, lyskilder til styringssystemer og applikasjoner. Produktet må være tilgjengelig på markedet.

Norsk lyspris- åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige- og faste lysinstallasjoner og godkjente lysplaner.

Norsk lyspris UNG
Studenter og personer under 35 år kan søke alle ovenstående priser gjennom innsendelse av konsepter eller prototyper.

I bedømmelsen vektes følgende kriterier:

Konsept - Lysdesignet bør være basert på et klart konsept - en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer. Beskrives gjerne ved hjelp av beskrivende skisser og kort tekst.

Funksjonalitet - Lysanlegget bør vise klar sammenheng mellom de funksjonene som skal ivaretas, og de ferdige løsningene. 

Visuelle og estetiske aspekter - Belysningen skal ha tydelig kvalitet som bidrar til å styrke den visuelle estetiske opplevelsen. 

Anleggets tekniske kvalitet - Anlegget viser fremragende bruk av teknologi og tekniske komponenter for å oppnå ønsket virkning og hensikt.

Energiforbruk, miljøhensyn og driftsøkonomi - Prosjektet eller anlegget kan vise til lavt energiforbruk, bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger, samt god drifts- og vedlikeholdsøkonomi.

Universell utforming  - Prosjektet synliggjør stor forståelse for det å lage et brukervennlig lysdesign, som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap er kombinert med både utvidet forståelse for visuelle sammenhenger, og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensiktene.

I bedømmelsen av  produkt eller tekniske  løsninger samt åpen klasse vil forslagene bli vurdert ut ifra en helhetlig vurdering av de overstående kriteriene. 

Øvrige krav:

Belysningsprosjektet/installasjonen skal være tatt i bruk innenfor de seneste to år.

Innstilling av forslag
Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, private og offentlige virksomheter kan innstille forslag til prisen. 
Forslag vil bli innkalt ved årlig annonsering. 
Innstilling av forslag skal skje ved innsendelse av  utfylt søknadsskjema, samt en pdf med maks 10 illustrasjoner/bilder med billedtekst.

Beskrivelsen skal inneholde:

  • Forslagets navn, adresse, eier(e) og/eller bruker(e)
  • Opplysninger om hva anlegget benyttes til og tidspunktet for når det ble tatt i bruk
  • Begrunnelse for innstillingen i henhold til kriteriene
  • Aktuelle opplysninger (f.eks. armaturer, lyskilder, lysberegninger osv.)
  • Økonomi (evt. energiforbruk, anleggs- og driftsøkonomi)
  • Deltagere med hovedansvar for utforming og etablering av anlegget
  • Forslagsstiller(e)s navn, adresse, tlf. og e-post

Prisutdeling
Prisene utdeles én gang årlig.
De Norske Lysprisene er hederspriser der det er ikke knyttet pengepremier til prisene. Prisen gis til beste lysdesign og hovedaktører i prosjektet. De nominerte mottar hederlig omtale og diplom.  
Plakettene overrekkes ved en offisiell prisoverrekkelse. Prisvinneren og de nominerte omtales i magasinet Lyskultur og offentliggjøres via pressemelding, samt at pressen vil bli invitert til prisoverrekkelsen. Det vil være mulig for vinnerne å bestille plaketter/diplom i etterkant av prisutdelingen. 

Juryens særpris
I helt særegne tilfeller kan juryen utdele en særpris til personer som faller utenfor prisens egentlige rammer. Særprisen kan eksempelvis tildeles:

•    En person som har betydd noe helt spesielt for det norske lysmiljøet 
•    Anlegg utfort av norske lysdesignere, arkitekter eller rådgivere, i andre land 

Det kan ikke søkes til denne prisen, og prisen utdeles utelukkende etter juryens oppfordring. 

Nordisk lyspris
Nordisk Lyspris utdeles av de nordiske medlemsorganisasjonene:

• Dansk Center for Lys, Danmark
• Soumen Valoteknillinen Seura, Finland
• Ljostæknifelag Islands, Island
• Ljuskultur/Belysningsbranschen, Sverige
• Lyskultur, Norge

Hvert land har lov til å nominere to av sine vinnere de siste to årene. De to belysningprosjektene som får høyest score går videre til nomineringen i den Nordiske lysprisen. Juryering av hvilke av vinnerne som går videre til Nordisk Lyspris er basert på kriteriene til Norsk Lyspris, kombinert med Nordisk Lyspris, som fokuserer på nordisk lysdesigns kvaliteter. 

Nordisk lyspris deles ut annethvert år, hvor vinneren tildeles diplom i en formell seremoni. 

Fakta om Norsk lyspris
Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001. Prisutdelingen finner sted ved utkanten av hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter
Tidligere vinnere

The Well, Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek, Østbanehallen, Høvik stasjon, SunBell, Akershus festning, Holmenkollbakken nasjonalanlegg, Smalane bru, Operahuset i Oslo, Skogmuseet på Elverum, Svalbard globale frøhvelv, Lærdalstunnelen, Arkitekthøgskolen i Oslo, Munkholmen i Trondheim, Telenor på Fornebu, Morild i Skien, Nydalen T-banestasjon i Oslo, Tempo på Husnes.

1Lysetsdag
Nyheter

Suksess på Lysets dag

220 deltakere fikk oppleve et allsidig og spennende program med fremragende foredragsholdere på Lysets dag, som gikk under parolen “menneskets plass i den digitale fremtiden”....
Les mer
bachelor hbv Aass konsept
Norsk lyspris

Norsk lyspris får ny kategori for unge utøvere!

Vi vil synliggjøre ung kompetanse i lysfaget med en ny priskategori rettet mot studenter og unge aktører. Er ditt prosjekt neste vinner av Norsk lyspris? ​
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.