P1080571 Iceman_Copyright Frank Jøsok _1233px

Seminar: Belysning i maritime miljøer – nye muligheter med ny teknologi

ÅKP, GCE Blue Maritime og Lyskultur, inviterer til seminar onsdag 14. november 2018 om publikasjonen Marine Lighting som omhandler belysning i maritime miljøer. I løpet av de siste årene har det foregått en rivende utvikling innen belysningsteknologien. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette?

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om seminaret
Tid og sted

Tid:
14. november kl. 10.00 - 14.00

Sted:
ÅKP Blue Innovation Arena (NMK)
Borgundveien 340
6009 Ålesund

Påmelding
FULLT

NB! PÅMELDING ER NÅ STENGT DA SEMINARET ER FULLT

Temaet for seminaret er belysning i maritimt miljø, med spesiell vekt på arbeidsmiljø og ressursbesparelser.

Lys er viktig! Alle mennesker er avhengig av lys, og i de fleste arbeidsmiljøer er krav til belysning tydelig definert. I den maritime bransjen har tusenvis av mennesker sin arbeidsplass, men det er overraskende lite krav til belysning. Det har etablert seg normer i bransjen knyttet til belysning, men hvor kommer disse normene fra?

LED-teknologiens inntog har medført store endringer for både lysleverandører, planleggere, montører og sluttbrukere. Teknologien gir potensielt store fordeler og muligheter knyttet til både bruksområder, arbeidsmiljø og kostnadsbesparelser, men den byr også noen fallgruver. Som ved introduksjon av all ny teknologi, kreves også ny kompetanse. I løpet av de siste årene er det uttrykt et klart ønske fra bransjen om en felles omforent veiledning angående belysning i maritime miljøer, et arbeid som nå er utført av Lyskultur ved publikasjonen Marine Lighting, med sterk involvering og engasjement fra bransjen.

Dette seminaret vil gi verdifull innsikt i betydningen av belysning, innhold i publikasjonen Marine Lighting og vil også inneholde interessante kundecaser samt en paneldebatt med mulighet for å få svar på spørsmål rundt disse temaer.

Sted: ÅKP Blue Innovation Arena (NMK)
Borgundveien 340
6009 Ålesund

Tid: 14. november kl. 10.00 - 14.00  
 

Program

10.00: Velkommen, introduksjon og presentasjon av Lyskultur

10.15: Presentasjon av innhold i publikasjonen Marine Lighting – Tor Mjøs, redaktør for publikasjonen Marine Lighting, Norconsult

10.45: Planlegging av brukervennlige belysningsløsninger ved bruk av LED  – David Fink, Luminell AS

11:15: Belysningens betydning for det fysiske arbeidsmiljøet – Birthe Lill Eskevik, overingeniør, Sjøfartsdirektoratet

11.35 - 12.35: Lunsj

12.35: Markedstrender innen marin belysning  – Odd Øyvind Fjørtoft, GLAMOX AS

13.05: Informasjon kommer

13:30: Paneldebatt og åpent for spørsmål fra deltakerne

14.00: Slutt

Seminaret er gratis og er aktuelt for teknisk personell så vel som HSEQ personell og belysningsplanleggere med flere.
Publikasjonen Marine Lighting vil være tilgjengelig på seminaret og bli solgt til et rabattert pris for deltakerne.

Vel møtt!

Seminaret blir gjennomført med støtte fra ÅKP, GCE Blue Maritime, Luminell AS og Glamox AS.

  logoer_marinLighting.png  

Registrer deg her: Påmelding stengt da seminaret er fullt!

14. november 2018 iCalendar
Fakta om seminaret
iCalendar
Tid og sted

Tid:
14. november kl. 10.00 - 14.00

Sted:
ÅKP Blue Innovation Arena (NMK)
Borgundveien 340
6009 Ålesund

Påmelding
FULLT

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.