Plakett_Norsk_Lyspris_2015
lyspris_1250x800

Søknadsskjema til Norsk Lyspris 2018

Er ditt prosjekt neste vinner av Norsk Lyspris? Det kan søkes innen fem kategorier, og søknadsfrist er 16. september. 

Facebook Twitter LinkedIn Email
Fakta om Norsk Lyspris
Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og deles hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Norsk Lyspris er delt inn i tre kategorier; beste innendørsprosjekt, beste utendørsprosjekt og åpen klasse.
Juryen 2018

Juryen består av Birgitte Appelong, Arve Olsen, Hans Øien, Tina Therese Larsen, Kyrre Andersen, Aaste Gulden Sakya, Gjermund Sjøsåsen (Varamedlem)

Norsk Lyspris setter fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Prisen utdeles årlig i forbindelse med Lysets dag, årets største lysbegivenhet!

Prosjekter gjennomført innenfor de siste to år kan innmeldes Norsk Lyspris innenfor fem kategorier:

Norsk lyspris - Beste innendørsprosjekt
Innendørs belysningsprosjekter hvor lysdesignet utmerker seg. Lyset kan fremheve bygningens arkitektur, understøtte bygningens bruk og menneskets trivsel og velvære. Kvaliteter som vurderes er utforming og lysteknikk, som for eksempel; hvordan dagslys, kunstig lys, samt styring og regulering av disse spiller sammen på en overbevisende måte. Belysningen skal være tenkt inn i en helhet, ha et tydelig konsept og bør romme nytenkning.

Norsk lyspris - Beste utendørsprosjekt
Mindre eller større utendørs belysningsprosjekter, hvor utendørsbelysningen inngår som et vesentlig parameter i områdets fremtreden og funksjon, hvor lyset konsekvent er tenkt inn i helheten og forsterker den visuelle opplevelsen. Prisen kan gis til belysningen for en park, veilysanlegg, bro, et torv, en større fasade eller lignende. 

Norsk lyspris - Beste produkt eller teknologiske løsning
Belysningsprodukter og tekniske løsninger som er med på å videreutvikle belysningsbransjen. Dette kan være alt fra spesialutviklet armaturer til et prosjekt, nye armaturer, lyskilder til styringssystemer og applikasjoner. Produktet må være tilgjengelig på markedet eller fysisk montert i et prosjekt.

Norsk lyspris - Åpen klasse
Åpen klasse skal fange opp alle spesielle lysprosjekter og produkter som fortjener ekstra oppmerksomhet på grunn av sin utførelse, effekt, oppfinnsomhet eller særegenhet. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige- og faste lysinstallasjoner og godkjente lysplaner.

Norsk lyspris - UNG
Studenter og personer under 35 år kan søke alle ovenstående priser gjennom innsendelse av konsepter eller prototyper.


Merk:

  • Juryen baserer seg kun på innsendt materiell, vi oppfordrer derfor til å besvare så utfyllende og beskrivende som mulig.
  • 10 bilder/illustrasjoner med bildetekst legges ved i et samlet pdf-dokument.
  • Lysplaner til åpen klasse kan sendes i zippet format.
  • Søknadsskjemaet kan ikke lagres underveis, så vi anbefaler derfor å ha teksten ferdig, for deretter å lime inn i feltene.
  • Der hvor kriteriene til Norsk lyspris ikke er relevant for ditt prosjekt skriv N/A.
  • Søknadsfrist er søndag 16. september 2018, kl. 24.00.


I bedømmelsen legges det vekt på følgende kriterier. Gi en utfyllende beskrivelse under hvert punkt:
NB. Det er ikke mulig å lagre skjemaet underveis. Vi anbefaler derfor alle å skrive svarene i et eget tekstdokument for deretter å lime inn i skjemaet.
Lysdesignet bør være basert på et klart konsept - en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer. Gi en kort og beskrivende tekst.

Lysanlegget/produktet bør vise klar sammenheng mellom de funksjonene som skal ivaretas, og de ferdige løsningene.

Belysningen/produktet skal ha tydelig kvalitet som bidrar til å styrke den visuelle estetiske opplevelsen.

Anlegget/produktet viser fremdragende bruk av teknologi og tekniske komponenter for å oppnå ønsket virkning og hensikt.

Prosjektet/produktet eller anlegget kan vise til lavt energiforbruk, bærekraftig tilnærming og miljøvennlige løsninger, samt god drifts- og vedlikeholdsøkonomi.

Prosjektet/produktet synliggjør stor forståelse for det å lage et brukervennlig lysdesign, som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap er kombinert med både utvidet forståelse for visuelle sammenhenger, og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensiktene.

(f.eks. armaturer, lyskilder osv.)

Søker:
Last opp et samlet pdf-dokument med maks 10 illustrasjoner/bilder med billedtekst.

Fakta om Norsk Lyspris
Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og deles hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Norsk Lyspris er delt inn i tre kategorier; beste innendørsprosjekt, beste utendørsprosjekt og åpen klasse.
Juryen 2018

Juryen består av Birgitte Appelong, Arve Olsen, Hans Øien, Tina Therese Larsen, Kyrre Andersen, Aaste Gulden Sakya, Gjermund Sjøsåsen (Varamedlem)

jury2017 ramme strl800
Hovedoppslag forsiden

Årets Jury 2018

Juryen for Norsk Lyspris 2018 er en jury bestående av høy faglig kompetanse, med praktiserende aktører i markedet. Juryleder for Norsk Lyspris 2018 er Birgitte Appelong, som h...
Les mer

Nyhetsbrev

Skriv din e-post i feltet nedenfor for å melde deg på nyhetsbrev fra Lyskultur.